Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne PRO AUTISM

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne PRO AUTISM jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego C&K Sp. z o.o.

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne PRO AUTISM prowadzi działalność w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
W rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą Wojewody Mazowieckiego, zostaliśmy wpisani pod numerem 000000025975.

Naszą misją jest terapia oraz specjalistyczne wsparcie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniem ze spectrum autyzmu.
Podstawą prowadzonej przez nas terapii jest nawiązanie relacji z dzieckiem, zrozumienie jego indywidualnych potrzeb, mocnych stron i trudności rozwojowych.

Celem wielokierunkowego oddziaływania jest objęcie terapią wszystkich sfer rozwojowych dziecka oraz jego rodziny.
Terapia prowadzona jest w siedzibie Centrum przy ul. Wiktorskiej 67 lok. 2 lub w miejscu pobytu pacjenta (dom/ placówka, w której dziecko przebywa).

Terapię prowadzimy, poprzez powołany w tym celu:

  • Zespół Leczenia Środowiskowego Osób z Autyzmem
  • Zespół Leczenia Środowiskowego Dzieci i Młodzieży

Oprócz zajęć terapeutycznych prowadzimy szkolenia.
Ofertę szkoleń kierujemy do Rodziców, nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi.

link do strony: Pro-Autism

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława
Pokorskiego OFM.

ul. Radziwie 7 lok. U04
01-164 Warszawa

Media Społecznościowe

© TIK TAK - All Rights Reserved