Nasz zespół

Dyrektor - Cecylia Cieślak 

Pedagog specjalny, socjoterapeuta, terapeuta środowiskowy Certyfikat PTP. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wieloletni pracownik-specjalista Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu – psychiatrycznego oddziału dziennego dla dzieci oraz poradni dla dzieci z autyzmem; nauczyciel zespołu szkół integracyjnych w Warszawie. Prowadziła terapię grupową oraz indywidualną. Współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem. Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówką oświatową oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Główny Psycholog - Milena Rzuczkowska

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, terapeuta integracji sensorycznej – Certyfikat PSTIS. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Nauczyciel zespołu szkół integracyjnych. Pracuje z dziećmi, ze spektrum autyzmu oraz z trudnościami w zachowaniu. Posiada doświadczenie w pracy zarówno z małymi dziećmi, jak i nastolatkami, w terapii indywidualnej oraz jako terapeuta cień.

Logopeda - Kamila Zapałowicz

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Logopedii i Glottodydaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła szkolenia m.in. z diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie oraz umiejętności oralno-motorycznych w terapii integracji sensorycznej. Prowadzi zarówno terapię psychologiczną, jak i zajęcia logopedyczne z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz dziećmi z zaburzeniami mowy. Pracowała również z dorosłymi osobami z autyzmem.

Fizjoterapeutka - Aniela Wrona

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, certyfikowany terapeuta SI, studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej z logopedią. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia terapii SI, terapii ruchowej oraz terapii pedagogicznej (rewalidacja) z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem.

Psycholog, logopeda - Joanna Kuczewska

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas pracy zawodowej zdobyła doświadczenie w terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi oraz trudnościami szkolnymi. Posiada Certyfikat Indywidualnego Asystenta Osoby Autystycznej. Ukończyła szkolenie i praktyki z zakresu pracy z dziećmi z ADHD, z trudnościami szkolnymi, prowadzone przez Akademickie Centrum Psychoterapii. Zdobyła doświadczenie w pracy z osobami z różnym stopniem upośledzenia uczestnicząc w turnusach rehabilitacyjnych. Prowadziła warsztaty umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz szkolenia związane z tematyką kształtowania pożądanych zachowań, pracy z dziećmi angażującymi się w trudne zachowania. Ukończyła szkolenie z Neuroterapii w zakresie prowadzenia treningów metodą EEG Biofeedback, prowadzone przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii. Nauczyciel zespołu szkół integracyjnych.

Psycholog - Maria Młodożeniec

Absolwentka wydziału psychologii ze specjalizacją psychologii klinicznej, a także studium pedagogicznego oraz studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Ukończyła liczne szkolenia m.in.: grafomotoryka; diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem testem PEP-R; praca terapeuty - cienia z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera; metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna. Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywała w Centrum Zdrowia Dziecka, Wojskowym Instytucie Medycznym, a także poradni pedagogiczno-psychologicznej. Nie wyobraża sobie innej pracy niż tej z dziećmi.

Pedagog - Anna Laskus

Z wykształcenia pedagog specjalny, surdopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka studiów I stopnia Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła kursy konstruowania indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych i terapii ręki. Zna Polski Język Migowy na poziomie A1. Odbyła praktyki w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Prywatnie mama dwóch chłopców. Bardzo dobrze czuje się w towarzystwie dzieci, a obserwacja postępów i pokonywanych przez nie trudności przynosi jej ogromną radość i satysfakcję.

Nauczyciel terapeuta pedagogiczny, arteterapeuta - Anna Aleksandrowicz 

Absolwentka Architektury Krajobrazu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, autorka projektu ogrodu terapeutycznego dla dzieci z autyzmem, pasjonatka hortiterapii, z doświadczeniem w pracach manualnych.
Ukończyła przygotowanie pedagogiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a także studia podyplomowe Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej – tytuł pracy końcowej „Arteterapia a stymulowanie wielozmysłowe rozwoju dzieci z autyzmem".
Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in.: Terapia dziecka z autyzmem; diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem testem PEP-R; tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych IPET; Sensoplatyka® - Wstęp; Kurs florystyczny. Swoją przyszłość wiąże z pracą z dziećmi.

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława
Pokorskiego OFM.

ul. Radziwie 7 lok. U04
01-164 Warszawa

Media Społecznościowe

© TIK TAK - All Rights Reserved