Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Jesteśmy placówką terapeutyczną, co oznacza, ze dużą wagę przywiązujemy do intensywnej pracy terapeutycznej.

Chcemy, żeby nasi wychowankowie zostali przygotowani do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź placówce masowej.
Wiemy, jak to robić, bowiem od 5 lat zajmujemy się leczeniem środowiskowym osób z autyzmem.

  • Oferujemy zajęcia w małych grupach, co pozwala na indywidualne podejście do dziecka.
  • Zapewniamy wsparcie wykwalifikowanych terapeutów i nauczycieli.
  • Mamy własną salę do Integracji Sensorycznej.
  • Sale i pomoce dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci z autyzmem

Rodzice mają możliwość pełnego uczestnictwa w terapii swoich pociech. Mogą korzystać z regularnych konsultacji, grup wsparcia, szkoleń. oraz wspólnych zajęć dla rodziców i dzieci.
Nasz pracownik socjalny udziela porad z zakresu pomocy społecznej oraz służy pomocą przy formułowaniu pism w tym zakresie.

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława Pokorskiego OFM ściśle współpracuje ze Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym PRO AUTISM (www.leczenieśrodowiskowe.pl)
Dzięki temu, w miarę potrzeb, zapewniamy konsultacje lekarza psychiatry dzieci i młodzieży.
Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława
Pokorskiego OFM.

ul. Radziwie 7 lok. U04
01-164 Warszawa

Media Społecznościowe

© TIK TAK - All Rights Reserved