Patron

o. Leon Zdzisław Pokorskio. Leon Zdzisław Pokorski, franciszkanin w Prowincji Matki Bożej Anielskiej, urodził się 29 marca 1967r. w Wałbrzychu.

Ukoń­czył Niższe Seminarium Duchowne w Wieliczce oraz studia filozoficzno-teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Instytu­cie Księży Misjonarzy w Krakowie, uwieńczone pracą magisterską z zakresu psychologii. Obecnie pracuje w Kurii Prowincjonalnej w Krakowie.

Doświadczony chorobą pomagał ludziom cierpiącym. Prowadził terapię zajęciową dla dzieci z zespołem Downa w Środowiskowej Świetlicy Terapeutycznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pracował w krakowskim ośrodku „Caritas", działał w Międzynarodowym Ruchu Ewangelizacji Ludzi Niepełnosprawnych.

Interesuje się teatrem, muzyką, malarstwem i poezją. W szkole średniej należał do Amatorskiej Grupy Teatralnej. Jest współtwórcą teatru studenckiego Franciszkanów Scena 94, amatorskich grup te­atralnych i zespołów muzycznych (m.in. Brązowi). Pisze piosenki, scenariusze teatralne i filmowe; aktor i reżyser. Organizował wiele imprez kulturalnych i artystycznych, m.in.: w 1999 r. Ogólnopolski Salon Sztuki w Krakowie.

Jest autorem książki poetyckiej Spojrzenia (1998 r.), na którą składa się pięć odrębnych zbiorów wierszy, a także katalogu wysta­wy Godzina okrojona życiem (1999 r.), w którym znajdują się wier­sze inspirowane malarstwem. Od kilku lat bardzo interesuje się te­matyką aniołów. Owocem jego inspiracji jest trylogia aniołów /Anioły też płaczą (2000), W cieniu skrzydeł (2001), trzecia cześć W blasku Serafina/. W 2012 roku wyszła antologia poezji pt. Anioł nieborak siedzi zasmucony.

Ponadto, tworzy teksty piosenek, wydał płyty autorskie: Zobacz uśmiechnął się anioł, Czas, by wzlecieć wysoko, Kamienie na drodze, Ręka Ojca. Spod jego pióra wyszedł m.in. poemat „Most św. Anioła", który potem w formie dyptyku został przekazany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas audiencji Bractwa Kurkowego w Watykanie w listopadzie 2001 roku. Obecnie dyptyk ten znajduje się w Muzeum Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

Ojciec Leon Zdzisław Pokorski należy do krakowskiego Bractwa Kurkowego, w którym w 2015 r. sprawował zaszczytną funkcję marszałka.

Ponadto w 2007 roku otrzymał w Rzymie inwestyturę do Zakonu Rycerskiego św. Sebastiana z rąk Otto Habsburga. W 2012 roku otrzymał tytuł Rycerza św. Andrzeja Boboli, Kawalera Warszawskiego a w 2014 roku Kawalera orderu św. Jana Kantego w Lublinie.

 

Aby wejść na blog o. Leona Zdzisława Pokorskiego OFM naciśnij link: Blog o. Leona Zdzisława Pokorskiego OFM

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława
Pokorskiego OFM.

ul. Radziwie 7 lok. U04
01-164 Warszawa

Media Społecznościowe

© TIK TAK - All Rights Reserved