Program edukacji przedszkolnej

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny TIK TAK im. o. Leona Zdzisława Pokorskiego OFM realizuje Program edukacji przedszkolnej „Wokół przedszkola" Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

Jest to Program edukacji przedszkolnej oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego. Odpowiada założeniom nowej podstawy programowej oraz wytycznym ustawowym, w myśl których program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, a jednocześnie treści edukacyjne mogą wykraczać poza zakres treści ustalonych w podstawie. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci zdolnych. Koncepcja programu obejmuje wszystkie obszary rozwoju i aktywności człowieka. Przedstawia jego rozwój w pięciu warstwach:
• biologicznej,
• psychologicznej,
• socjologicznej,
• kulturologicznej,
• duchowej.

Główną zaletą programu jest jego innowacyjność, jak również umiejętne łączenie założeń teoretycznych z praktyką, odwołując się do humanistycznej koncepcji człowieka.

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława
Pokorskiego OFM.

ul. Radziwie 7 lok. U04
01-164 Warszawa

Media Społecznościowe

© TIK TAK - All Rights Reserved