Ramowy plan dnia

 

L.p. Godziny zajęć

Czynności i aktywności organizowane i prowadzone przez nauczycielki w grupie

Uwagi
1. 7.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne dzieci - manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne  
2. 8.00 - 9.00 Indywidualne wspomaganie, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Zabawy i zajęcia ruchowe  Realizacja podstawy programowej

Indywidualne zajęcia terapeutyczne ze specjalistami:
• logopedyczne
• rewalidacyjne
• integracji sensorycznej

3. 9.00 - 9.30 Przygotowanie do śniadania - śniadanie
Czynności organizacyjno-porządkowe
4. 9.30 - 11.00 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą, organizowane przez nauczyciela
5. 11.00 - 12.00 Spacer, zabawy na powietrzu  
6. 12.00 - 12.30 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z grupą  
7. 12.30 - 13.00 Przygotowanie do posiłku - posiłek  
8. 13.00 - 13.30 Rozchodzenie się dzieci, zabawa swobodna, rozmowy indywidualne z rodzicami  

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława
Pokorskiego OFM.

ul. Radziwie 7 lok. U04
01-164 Warszawa

Media Społecznościowe

© TIK TAK - All Rights Reserved