Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Dni wolne od zajęć edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych

w roku szkolnym 2022/2023 

 

30-31 października 2023 r. (poniedziałek-wtorek)

29 marca 2024 r. (Wielki Piątek)

2 maja 2024 r. (czwartek)

31 maja 2024 r. (piątek)

29 lipca - 9 sierpnia 2024 r.

16 sierpnia 2024 r. (piątek)

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława
Pokorskiego OFM.

ul. Radziwie 7 lok. U04
01-164 Warszawa

Media Społecznościowe

© TIK TAK - All Rights Reserved