Co proponujemy

 1. Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
 2. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w oparciu o indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy.
 3. Sprzyjające terapii, kameralne grupy.
 4. Szkolenia dla rodziców.
 5. Możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, dostęp do placu zabaw.
 6. Ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę.
 7. Odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka.
 8. Wycieczki edukacyjne.
 9. Imprezy okolicznościowe.
 10. Zajęcia indywidualne i grupowe:

- integrację Sensoryczną,
- arteterapię z wykorzystaniem różnych technik plastycznych,
- muzykoterapię,
- logopedię,
- TUS (trening umiejętności społecznych),
- gimnastykę korekcyjną,
- terapię pedagogiczno-psychologiczną,
- terapię ręki,
- terapię zajęciową,
- komunikację alternatywną,
- dogoterapię,
- EEG BIOFEEDBACK.

 • Wybrane metody wspomagające (ogólne):

metoda „Dotyk i komunikacja" – CH. Knill, metoda „Ruchu rozwijającego" W. Sherborne, - metoda „Dobrego Startu" M. Bogdanowicz, - metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania wg J. Cieszyńskiej, - neurologopedia, - alternatywne metody komunikacji, - metoda rozwijania percepcji wg M. Frostig, - gimnastyka mózgu Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna), -historyjki społeczne Carol Grey, Metoda Carol Sutton, -plany aktywności, - TEACCH, integracja odruchów wg Sally Goddard.

 • W ramach zajęć grupowych dzieci codziennie uczestniczą w zabawie swobodnej i kierowanej, gdzie bazując na aktualnych możliwościach dziecka rozwijana jest zabawa (konstrukcyjna, tematyczna, „na niby"), umiejętność organizacji i kompetencje społeczne (zapraszanie do zabawy, dzielenie się zabawkami itp).

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława
Pokorskiego OFM.

ul. Radziwie 7 lok. U04
01-164 Warszawa

Media Społecznościowe

© TIK TAK - All Rights Reserved