Nasz zespół

Dyrektor - Cecylia Cieślak 

Pedagog specjalny, socjoterapeuta, terapeuta środowiskowy Certyfikat PTP. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wieloletni pracownik-specjalista Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu – psychiatrycznego oddziału dziennego dla dzieci oraz poradni dla dzieci z autyzmem; nauczyciel zespołu szkół integracyjnych w Warszawie. Prowadziła terapię grupową oraz indywidualną. Współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem. Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówką oświatową oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Główny Psycholog - Milena Rzuczkowska

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, terapeuta integracji sensorycznej – Certyfikat PSTIS. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Nauczyciel zespołu szkół integracyjnych. Pracuje z dziećmi, ze spektrum autyzmu oraz z trudnościami w zachowaniu. Posiada doświadczenie w pracy zarówno z małymi dziećmi, jak i nastolatkami, w terapii indywidualnej oraz jako terapeuta cień.

Pedagog specjalny, nauczyciel - terapeuta, arteterapeuta - Aneta Pergoł - Dąbrowska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Terapeuta pracujący metodą Stosowanej Analizy Zachowania z dziećmi: ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w zachowaniu oraz nadpobudliwością psychoruchową. Prowadzi zajęcia z zakresu socjoterapii, arteterapii, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i terapię indywidualną. Przenosi doświadczenia z wieloletniej pracy indywidualnej z dziećmi z trudnościami na współpracę z placówkami masowymi, integracyjnymi i specjalnymi. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu psychopatologii rozwoju, kształtowania odpowiednich zachowań, pracy z dziećmi z trudnościami.

Logopeda - Kamila Zapałowicz

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Logopedii i Glottodydaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła szkolenia m.in. z diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie oraz umiejętności oralno-motorycznych w terapii integracji sensorycznej. Prowadzi zarówno terapię psychologiczną, jak i zajęcia logopedyczne z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz dziećmi z zaburzeniami mowy. Pracowała również z dorosłymi osobami z autyzmem.

Logopeda - Elżbieta Rycaj

Neurologopeda (Uniwersytet Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie), logopeda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), pedagog specjalny – oligofrenopedagog, tyflopedagog (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, z zaburzeniami w zachowaniu oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadziła terapię indywidualną oraz grupową dzieci z wadami słuchu, z Zespołem Downa, z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, z Zespołem Retta, z Zespołem Aspergera oraz z autyzmem. Prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju mowy. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Przedszkolu Integracyjnym jako specjalista.

Fizjoterapeutka - Aniela Wrona

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, certyfikowany terapeuta SI, studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej z logopedią. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia terapii SI, terapii ruchowej oraz terapii pedagogicznej (rewalidacja) z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem.

Psycholog, logopeda - Joanna Kuczewska

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas pracy zawodowej zdobyła doświadczenie w terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi oraz trudnościami szkolnymi. Posiada Certyfikat Indywidualnego Asystenta Osoby Autystycznej. Ukończyła szkolenie i praktyki z zakresu pracy z dziećmi z ADHD, z trudnościami szkolnymi, prowadzone przez Akademickie Centrum Psychoterapii. Zdobyła doświadczenie w pracy z osobami z różnym stopniem upośledzenia uczestnicząc w turnusach rehabilitacyjnych. Prowadziła warsztaty umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz szkolenia związane z tematyką kształtowania pożądanych zachowań, pracy z dziećmi angażującymi się w trudne zachowania. Ukończyła szkolenie z Neuroterapii w zakresie prowadzenia treningów metodą EEG Biofeedback, prowadzone przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii. Nauczyciel zespołu szkół integracyjnych.

Psycholog - Kaja Jachimska 

Psycholog kliniczny z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolach terapeutycznych, behawioralnym centrum wczesnej interwencji, przedszkolu integracyjnym. Uczestniczka wielu szkoleń oraz konferencji dotyczących terapii osób z Autyzmem oraz wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób nie mówiących.
Prywatnie miłośniczka dobrej kuchni.

Psycholog - Maria Jaroszuk

Absolwentka wydziału psychologii ze specjalizacją psychologii klinicznej oraz studium pedagogicznego na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Ukończyła liczne szkolenia m.in.: grafomotoryka; diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem testem PEP-R; praca terapeuty - cienia z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera; metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna. Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywała w Centrum Zdrowia Dziecka, Wojskowym Instytucie Medycznym, a także poradni pedagogiczno-psychologicznej. Nie wyobraża sobie innej pracy niż tej z dziećmi.

Pedagog - Dominika Imiołek

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na specjalnościach: wczesne wspomaganie rozwoju, oligofrenopedagogika oraz pedagogika przedszkolna. Uczestniczyła w różnorodnych kursach i szkoleniach, m. in. kurs Terapii Ręki oraz Metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania. Od kilku lat jest wychowawcą w grupach przedszkolnych w różnym wieku. Jej głównym celem w pracy jest maksymalne wykorzystanie indywidualnych możliwości dziecka i przygotowanie go do późniejszej nauki w szkole.

Pedagog - Jennifer Dodd

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna. Jest w trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku terapia pedagogiczna. Ukończyła szkolenia z metody zachowań werbalnych czyli wczesnej interwencji behawioralnej. W pracy z dziećmi okazuje przede wszystkim zrozumienie, życzliwość oraz wsparcie.

Pomoc nauczyciela - Anna Aleksandrowicz 

Absolwentka Architektury Krajobrazu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, autorka projektu ogrodu terapeutycznego dla dzieci z autyzmem, pasjonatka hortiterapii, z doświadczeniem w pracach manualnych. Ukończyła przygotowanie pedagogiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in.:  Terapia dziecka z autyzmem; diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem testem PEP-R; tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych IPET; sensoplatyka; kurs florystyczny. W trakcie studiów podyplomowych Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Swoją przyszłość wiąże z pracą z dziećmi. 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława
Pokorskiego OFM.

ul. Radziwie 7 lok. U04
01-164 Warszawa

Media Społecznościowe

© TIK TAK - All Rights Reserved